FFB - Fritz Familjejuridik

FFB Familjejuridik © 2003

Juridiska handlingar

Juridiksa handlingar har en tendens att vara färskvara. Situationer ändras oftare än vi kommer ihåg att ändra skrivna handlingar. Välkommen att kontakta oss för en genomgång av vad som passar bäst i er situation och om de handlingar ni har stämmer med de önskningar ni har. Testamente Sverige har omfattande familjerättsliga lagar om hur saker och ting hanteras, dessa lagar täcker dock inte allt. Vet du tex: - att sambos inte ärver varandra - att barn som inte är makarnas gemensamma har rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider - vad som händer med släktgården/sommarstugan gått i generationer om ni skulle skilja er eller om du skulle avlida. Visst har vi omfattande arvsregler, men reglerna täcker långt ifrån allt! I ett testamente kan du/ni bland annat reglera dessa frågor: - Vill du ge din sambo arvsrätt? - Är du gift och vill att barnen ska ärva framför din make/maka? - Är du ensamstående utan barn och vill att någon annan än dina arvingar ska ärva dig? - Vill du att en organisation skall ärva dig? - Vill du att arvet ska bli enskild egendom? - Är du ensamstående och vill att någon annan än dina släktingar skall ärva dig? Du/ni har fågorna, vi hittar lösningen! Gåvobrev Den som vill föra över en fastighet, aktier, fonder eller andra tillgångar kan göra det genom en gåva. Överlåtelse av fastighet kräver att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet ska undertecknas av både givare och gåvotagare och ska dessutom bevittnas för att sedan sändas för registerering hos inskrivningsmyndigheten.En gåva kan förenas med villkor t.ex. om att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Äktenskapsförord Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättgods.   Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Resten av egendomarna är så kallat giftorättsgods och ingår alltså i en eventuell bodelning. Under äktenskapet äger var och en det man själv köper eller införskaffar, och den äganderätten förändras inte med ett äktenskapsförord.   Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Äktenskapsförordet registreras hos skatteverket. Samboavtal Funderar ni på att flytta ihop eller har ni redan gjort det och inte gift er? Då kan det vara bra att skriva ett samboavtal. Med ett samboavtal kan ni avtala bort sambolagens regler. Skriver ni inte ett samboavtal kan det hända att någon av er förlorar omfattande egendom vid en ev. bodelning. Ett testamente kan ibland vara nödvändigt för att uppnå önskat resultat. Överlåtesehandlingar fastigheter / bostadsrätter Vi hjälper er upprätta köpehandlingar och gåvobrev i samband med överlåtelser av både fastigheter och bostadsrätter inom familjekretsen. Vi ordnar även med lagfartsansökningar, deklarationer, reverser mm. Bouppteckning När en person har avlidit måste man enligt svensk lag upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter behöver man dock inte göra bouppteckning utan då upprättas en dödsboanmälan, vilket sker med kommunens hjälp. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket. Dödsbodelägarna ansvarar för att en bouppteckning upprättas,egendomen tas omhand, skulder betalas, en deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas. Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Vi upprättar bouppteckningen i bostaden eller på vårt kontor. Arvskifte Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Var den avlidne gift, ska först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i 9 -13 kap. äktenskapsbalken. Efterlämnar den avlidne en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen ska bodelningen förrättas innan arvskifte får äga rum. Varje delägare har rätt att vid skiftet få del i varje slag av egendom. Man ska dock försöka att inte dela sådant som hör ihop utan detta bör föras till samma lott. En arvskifteshandling skall upprättas som skrivs under av delägarna.   Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan under vissa omständigheter tvångsskifte istället genomföras.   Dödsbodelägarna behöver inte förrätta arvskifte. Under förutsättning att alla dödsbodelägare är överens kan de istället träffa avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo enligt 24 kap ärvdabalken.


JURIDISKA HANDLINGAR

Vi hjälper er upprätta: - Testamenten - Gåvobrev - Äkenskapsförord - Samboavtal - Överlåtesehandlingar fastigheter / bostadsrätter - Skuldebrev - Bouppteckningar - Arvskiften
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se

Juridiska handlingar

Juridiksa handlingar har en tendens att vara färskvara. Situationer ändras oftare än vi kommer ihåg att ändra skrivna handlingar. Välkommen att kontakta oss för en genomgång av vad som passar bäst i er situation och om de handlingar ni har stämmer med de önskningar ni har. Testamente Sverige har omfattande familjerättsliga lagar om hur saker och ting hanteras, dessa lagar täcker dock inte allt. Vet du tex: - att sambos inte ärver varandra - att barn som inte är makarnas gemensamma har rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider - vad som händer med släktgården/sommarstugan gått i generationer om ni skulle skilja er eller om du skulle avlida. Visst har vi omfattande arvsregler, men reglerna täcker långt ifrån allt! I ett testamente kan du/ni bland annat reglera dessa frågor: - Vill du ge din sambo arvsrätt? - Är du gift och vill att barnen ska ärva framför din make/maka? - Är du ensamstående utan barn och vill att någon annan än dina arvingar ska ärva dig? - Vill du att en organisation skall ärva dig? - Vill du att arvet ska bli enskild egendom? - Är du ensamstående och vill att någon annan än dina släktingar skall ärva dig? Du/ni har fågorna, vi hittar lösningen! Gåvobrev Den som vill föra över en fastighet, aktier, fonder eller andra tillgångar kan göra det genom en gåva. Överlåtelse av fastighet kräver att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet ska undertecknas av både givare och gåvotagare och ska dessutom bevittnas för att sedan sändas för registerering hos inskrivningsmyndigheten.En gåva kan förenas med villkor t.ex. om att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Äktenskapsförord Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättgods.   Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Resten av egendomarna är så kallat giftorättsgods och ingår alltså i en eventuell bodelning. Under äktenskapet äger var och en det man själv köper eller införskaffar, och den äganderätten förändras inte med ett äktenskapsförord.   Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Äktenskapsförordet registreras hos skatteverket. Samboavtal Funderar ni på att flytta ihop eller har ni redan gjort det och inte gift er? Då kan det vara bra att skriva ett samboavtal. Med ett samboavtal kan ni avtala bort sambolagens regler. Skriver ni inte ett samboavtal kan det hända att någon av er förlorar omfattande egendom vid en ev. bodelning. Ett testamente kan ibland vara nödvändigt för att uppnå önskat resultat. Överlåtesehandlingar fastigheter / bostadsrätter Vi hjälper er upprätta köpehandlingar och gåvobrev i samband med överlåtelser av både fastigheter och bostadsrätter inom familjekretsen. Vi ordnar även med lagfartsansökningar, deklarationer, reverser mm. Bouppteckning När en person har avlidit måste man enligt svensk lag upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter behöver man dock inte göra bouppteckning utan då upprättas en dödsboanmälan, vilket sker med kommunens hjälp. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket. Dödsbodelägarna ansvarar för att en bouppteckning upprättas,egendomen tas omhand, skulder betalas, en deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas. Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Vi upprättar bouppteckningen i bostaden eller på vårt kontor. Arvskifte Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Var den avlidne gift, ska först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i 9 -13 kap. äktenskapsbalken. Efterlämnar den avlidne en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen ska bodelningen förrättas innan arvskifte får äga rum. Varje delägare har rätt att vid skiftet få del i varje slag av egendom. Man ska dock försöka att inte dela sådant som hör ihop utan detta bör föras till samma lott. En arvskifteshandling skall upprättas som skrivs under av delägarna.   Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan under vissa omständigheter tvångsskifte istället genomföras.   Dödsbodelägarna behöver inte förrätta arvskifte. Under förutsättning att alla dödsbodelägare är överens kan de istället träffa avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo enligt 24 kap ärvdabalken.

JURIDISKA HANDLINGAR

Vi hjälper er upprätta: - Testamenten - Gåvobrev - Äkenskapsförord - Samboavtal - Överlåtesehandlingar fastigheter / bostadsrätter - Skuldebrev - Bouppteckningar - Arvskiften
FFB Familjejuridik © 2003
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se


FFB - Fritz Familjejuridik