FFB - Fritz Familjejuridik

FFB Familjejuridik © 2003

Flytta ihop

Ibland blir en familj två nya. Nya familjemedlemmar och alla har sin vilja. För att slippa onödiga konflikter kan det vara bra att se över den juridiska biten... När vi träffar den stora kärleken vill vi inte i första hand tänka på detta. Men livet har sina överraskningar, det vet vi nog alla. Det kan vara bra med en genomgång. Har någon av er barn från ett tidigare förhållande kan det vara mycket viktigt att trygga för varandra om det värsta skulle hända.


Gifta sig eller vara sambo?

Är det skillnad juridiskt? Absolut, det är stora skillnader! Är ni sambos? Vet du att sambos inte automatiskt ärver varandra? Har ni koll på vad som händer om någon av er skulle avlida eller om ni flyttar isär? Vad händer ex med sommarstugan som gått i arv i generationer eller arvet efter farmor? Vill ni i äktenskapet skapa enskild egendom, exempelvis stugan i fjällen som gått i arv genom generationer?


Vid dödsfall

Nä en person har avlidit måste man enligt svensk lag upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter behöver man dock inte göra bouppteckning utan då upprättas en dödsboanmälan, vilket sker med kommunens hjälp. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket. Dödsbodelägarna ansvarar för att en bouppteckning upprättas,egendomen tas omhand, skulder betalas, en deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Vi upprättar bouppteckningen i bostaden eller på vårt kontor. Vi hjälper er gärna med detta och även med bland annat arvskifte, dödsboförvaltning, testamenten och gåvobrev.


I LIVETS ALLA SKEDEN

Varje period i livet har sina krav, känslor och önskningar. Vad som var rätt igår kanske inte passar in i dagens situation. Vi rekommenderar en kontroll.... Vad händer om någon av oss går bort? Inget man vill prata om men det underlättar oerhört för de som är kvar om det finns exempelvis ett testamente eller “Min Önskan”…
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se

Flytta ihop

Ibland blir en familj två nya. Nya familjemedlemmar och alla har sin vilja. För att slippa onödiga konflikter kan det vara bra att se över den juridiska biten... När vi träffar den stora kärleken vill vi inte i första hand tänka på detta. Men livet har sina överraskningar, det vet vi nog alla. Det kan vara bra med en genomgång. Har någon av er barn från ett tidigare förhållande kan det vara mycket viktigt att trygga för varandra om det värsta skulle hända.

I LIVETS ALLA SKEDEN

Varje period i livet har sina krav, känslor och önskningar. Vad som var rätt igår kanske inte passar in i dagens situation. Vi rekommenderar en kontroll.... Vad händer om någon av oss går bort? Inget man vill prata om men det underlättar oerhört för de som är kvar om det finns exempelvis ett testamente eller “Min Önskan”…
FFB Familjejuridik © 2003
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se


Gifta sig eller vara

sambo?

Är det skillnad juridiskt? Absolut, det är stora skillnader! Är ni sambos? Vet du att sambos inte automatiskt ärver varandra? Har ni koll på vad som händer om någon av er skulle avlida eller om ni flyttar isär? Vad händer ex med sommarstugan som gått i arv i generationer eller arvet efter farmor? Vill ni i äktenskapet skapa enskild egendom, exempelvis stugan i fjällen som gått i arv genom generationer?


Flytta isär

Dessvärre händer det då och då att kärleken falnar och par av en eller annan anledning växer från varandra. Vid dessa tillfällen händer det att hus och annan egendom ska värderas och att bodelningshandlingar upprättas. Är ni sambos eller gifta? Detta kan spela stor roll... Bodelningshandlingarna beskriver vad, och hur egendomen delas och regleras.


Vid dödsfall

Nä en person har avlidit måste man enligt svensk lag upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter behöver man dock inte göra bouppteckning utan då upprättas en dödsboanmälan, vilket sker med kommunens hjälp. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket. Dödsbodelägarna ansvarar för att en bouppteckning upprättas,egendomen tas omhand, skulder betalas, en deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Vi upprättar bouppteckningen i bostaden eller på vårt kontor. Vi hjälper er gärna med detta och även med bland annat arvskifte, dödsboförvaltning, testamenten och gåvobrev.


FFB - Fritz Familjejuridik