Testamente & Gåvobrev

Testamente Visst har vi omfattande arvsregler, men reglerna täcker långt ifrån allt! - Vill du ge din sambo arvsrätt? - Är du gift och vill att barnen ska ärva framför din make/maka? - Är du ensamstående utan barn och vill att någon annan än dina arvingar ska ärva dig? - Vill du att arvet ska bli enskild egendom? /Läs mer under “juridiska handlingar” Gåvobrev Den som vill föra över en fastighet, aktier, fonder eller andra tillgångar kan göra det genom en gåva. Överlåtelse av fastighet kräver att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet ska undertecknas av både givare och gåvotagare och ska dessutom bevittnas för att sedan sändas för registerering hos inskrivningsmyndigheten. En gåva kan förenas med villkor t.ex. om att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. /Läs mer under “juridiska handlingar”

FFB - Fritz Familjejuridik

FFB Familjejuridik © 2003


Fastigheter & Bostadsrätter

Vill ni ha hjälp att flytta över sommarhuset på barnen? Vill ni att gåvan skall vara enskild egendom? Ska gåvan vara förskott på arv eller inte? Skall huset testamenteras till någon? Vi hjälper er upprätta köpehandlingar och gåvobrev i samband med överlåtelser av både fastigheter och bostadsrätter inom familjekretsen. Vi ordnar även med lagfartsansökningar, deklarationer, reverser mm. Välkommen att kontakta oss för en genomgång av vad som passar bäst i er situation.


ATT PLANERA

Att planera för framtiden, och kanske till och med sin eget frånfälle, är i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan.
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se

Min Önskan

Min önskan tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till val av gravplats och hur du kan vara klädd i kistan. I vissa frågor är det naturligtvis inte fel att ge de efterlevande frihet att ordna allt på det sätt som de tycker bäst. Med ett enkelt kryss kan du då överlåta beslutet i den frågan till dina efterlevande. Klicka på bilden bredvid för att ladda ner ditt exemplar.


Testamente &

Gåvobrev

Testamente Visst har vi omfattande arvsregler, men reglerna täcker långt ifrån allt! - Vill du ge din sambo arvsrätt? - Är du gift och vill att barnen ska ärva framför din make/maka? - Är du ensamstående utan barn och vill att någon annan än dina arvingar ska ärva dig? - Vill du att arvet ska bli enskild egendom? /Läs mer under “juridiska handlingar” Gåvobrev Den som vill föra över en fastighet, aktier, fonder eller andra tillgångar kan göra det genom en gåva. Överlåtelse av fastighet kräver att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet ska undertecknas av både givare och gåvotagare och ska dessutom bevittnas för att sedan sändas för registerering hos inskrivningsmyndigheten. En gåva kan förenas med villkor t.ex. om att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. /Läs mer under “juridiska handlingar”

ATT PLANERA

Att planera för framtiden, och kanske till och med sin eget frånfälle, är i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan.
FFB Familjejuridik © 2003
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se


Fastigheter &

Bostadsrätter

Vill ni ha hjälp att flytta över sommarhuset på barnen? Vill ni att gåvan skall vara enskild egendom? Ska gåvan vara förskott på arv eller inte? Skall huset testamenteras till någon? Vi hjälper er upprätta köpehandlingar och gåvobrev i samband med överlåtelser av både fastigheter och bostadsrätter inom familjekretsen. Vi ordnar även med lagfartsansökningar, deklarationer, reverser mm. Välkommen att kontakta oss för en genomgång av vad som passar bäst i er situation.


FFB - Fritz Familjejuridik